2018-03-13
Predsjednik Ilham Alijev primio delegaciju na čelu sa Predsjednikom Skupštine Crne Gore

Predsjednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev je primio delegaciju na čelu sa Predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajovićem.

Šef države je pozdravio saradnju na visokom nivou između Azerbejdžana i Crne Gore i istakao da redovne međusobne posjete doprinose jačanju bilateralnih odnosa. Predsjednik Ilham Alijev je naglasio da dvije zemlje aktivno sarađuju u okviru različitih međunarodnih organizacija, dodajući da međuparlamentarne veze takođe igraju značajnu ulogu u razvoju bilateralnih odnosa.

Govoreći o ekonomskoj saradnji, šef države je saopštio da postoje dobre mogućnosti saradnje u oblasti trgovine i investicija.

Predsjednik Ilham Alijev je istakao da njegova posjeta Crnoj Gori, kao i posjete Predsjednika i Predsjednika Vlade Crne igraju značajnu ulogu u jačanju bilateralnih odnosa. Šef države je izrazio svoje uvjerenje da će posjeta Ivana Brajovića Azerbejdžanu biti plodotvorna, stvarajući dobre mogućnosti za razmatranje perspektive bilateralnih odnosa.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je prenio pozdrave Predsjednika i Predsjednika Vlade Crne Gore šefu države. Pozdravljajući visok nivo bilateralnih odnosa između Crne Gore i Azerbejdžana, Brajović je rekao da je njegova zemlja zainteresovana za jačanje saradnje sa Azerbejdžanom. Saopštio je da Crna Gora podržava teritorijalni integritet i suverenitet Azerbejdžana i iznio očekivanje iznalaženja mirnog rješenja jermesko-azerbejdžanskog nagorno-karabaškog konflikta u okviru međunarodnog prava.

Ivan Brajović je istakao da mu je čast da učestvuje u međunarodnoj konferenciji u Bakuu na temu “Uloga parlamentaraca u jačanju ekonomske saradnje i kulturnih veza na Putu svile” u organizaciji Grupe OS OEBS-a za podršku Putu svile.

Šef države se zahvalio na pozdravima Predsjednika i Predsjednika Vlade Crne Gore i uputio pozdrave crnogorskom šefu države, kao i predsjedniku Vlade