2018-01-19
Internacionalni program stipendiranja Univerziteta Hazar

Univerzitet Hazar je prvi privatni Univerzitet na jugu Kavkaza koji je počeo da sprovodi programe međunarodnog obrazovanja na engleskom jeziku. U skladu sa svojom politikom i servisnim obavezama, Univerzitet ima čast da najavi Međunarodni program stipendiranja za 2018-2019. godinu koji se odnosi na državljane svih zemalja bez ograničenja.