2017-07-04
Bivša Potpredsjednica Vlade Crne Gore dala je saopštenje u kojem oštro osuđuje zločine počinjene od strane oružanih strana Jermenije protiv azerbejdžanskih civila 4. jula

Predsjednica Pozitivne Crne Gore, bivša potpredsjednica Vlade Crne Gore, bivša poslanica, advokatica za ljudska prava, Azra Jasavić izdala je saopštenje u kojem oštro osuđuje zločin počinjen od strane oružanih snaga Jermenije protiv azerbejdžanskih civila 4. jula 2017. godine na internet portalima “volimpodgoricu”, “dijaspora.news” koji uživaju široki opseg čitalačke publike.

Izjava glasi: “Ratni sukobi širom svijeta ne jenjavaju. Njihovo trajanje ugrožava nedužne civile. Potresne slike izmasakrirane tek rodjene djece, majki, baka ne ostavljaju ravnodušnim nijednog zdravo mislećeg čovjeka širom planete.

U noći 4. jula oružane snage Jermenije, koje se nalaze na okupiranim teritorijama Azerbejdžana iz minobacača i automatskih bacača su granatirale civilno stanovništvo i civilne objekte sela Alhanli Fizulinske oblasti.

Kao rezultat tog zvijerskog čina poginule su stanovnice sela Alhanli Gulijeva Sahiba rođena 1967. godine i njena dvogodišnja unuka Gulijeva Zahra. Još jedan civil Gulijeva Sarvinaz rođena 1965. godine je ranjena, a civilni objekti su pretrpjeli štetu. Smrt starije žene i njene dvogodišnje unuke, kao i ranjavanje drugog civila, i nanošenje štete civilnim objektima kao rezultat ove provokacije oružanih snaga Jermenije predstavljaju vandalski čin.

 

 

 

Potresne slike ubijene dvogodišnje djevojčice i njene bake opominju da ne smijemo ostati nijemi na tudju bol i patnju.

Direktni i namjerni napadi Jermenije protiv azerbejdžanskog civilnog stanovništva i civilnih objekta predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i zakona o ljudskim pravima, posebno Ženevskih konvencija iz 1949. godine i Dopunskog protokola I, Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Dok kopredsjedavajući Minske grupe OEBS-a i međunarodne organizacije pozivaju na izmjenu statusa quo putem suštinskih i ozbiljnih pregovora, Jermenija pribjegava gnusnim i podlim provokacijama usmjerenim ka namjernom ubijanju mirnih civila i djece.

Kao gradjanka Crne Gore, kao majka, kao advokatica i osoba koja saosjeća sa nedužnim civilnim žrtvama  širom svijeta,  oštro osuđujem još jedan težak zločin Jermenije protiv mirnih azerbejdžanskih civila. Svjetska javnost mora da obrati pažnju na ovaj užasan događaj. Pozivam Minsku grupu OEBS-a i međunarodne organizacije da preduzmu odlučujuće korake za prestanak okupacione politike Jermenije i u skladu sa normama i principima međunarodnog prava, odlukama i rezolucijama međunarodnih organizacija, da zahtijevaju hitno povlačenje jermenskih trupa sa okupiranih teritorija Azerbejdžana i izmjenu statusa quo, osnovanog na okupaciji.

 

Izražavam duboko saučešće porodicama i bliskima poginulih, i želim brz oporavak ranjenom civilu”.