Odjeljenje za vize

Za putovanje u Azerbejdžan, viza se mora dobiti iz odeljenja za vize u Diplomatskoj Misiji Republike Azerbejdžan. Podnose se sljedeći dokumenti:

– Jedan ispunjen zahtjev za vizu

– Originalni pasoš

– Kopija pasoša

– Dvije fotografije veličine za pasoš priložene uz zahtjev

– Pozivno pismo iz Azerbejdžana

– Cijena redovne vize za jednokratni ulazak za državljane Crne Gore iznosi 50 američkih dolara.

– Cijena redovne vize za dvokratni ulazak za državljane Crne Gore iznosi 100 američkih dolara.

– Cijena redovne vize za višekratni ulazak za državljane Crne Gore iznosi 350 američkih dolara.

Za dodatne informacije molimo nazovite odjeljenje za vize na:

 +382(0)20 281 181

Vrijeme za posjete: Od ponedeljka do petka, 10:00-13:00.

Zemlje na koje se primijenjuje bezvizni režim 

Onlajn aplikacija za azerbejdžansku vizu

Zahtev za plaćanje

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PUTNIKE

Zbog činjenice da se 20% teritorije Republike Azerbejdžana, uključujući njen region Nagorno-Karabaha, nalazi pod okupacijom Jermenije, azerbejdžanska Vlada najoštrije osuđuje i strogo zabranjuje bilo kakvu posjetu stranih državljana tim okupiranim teritorijama, bez prethodne saglasnosti Vlade Azerbejdžana. Vlada smatra da je neophodno naglasiti da pomenuta posjeta i pored toga svaka vrsta političke, ekonomske, finansijske, kulturne i slične interakcije sa ilegalnim režimom uspostavljenim tamo predstavlja direktno i grubo kršenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica Republike Azerbejdžan. Svaki strani državljanin koji posjećuje okupirane teritorije ignorišući pomenuto upozorenje podliježe konkretnim radnjama preduzetim od strane Vlade Republike Azerbejdžan.

U tom smislu, ti strani državljani će se naći na “listi persona non grata” čiji će ulazak na teritoriju Republike Azerbejdžana biti zabranjen. U slučaju da bilo koji strani državljanin i dalje nastavi protiv Azerbejdžana i u saradnji sa separatističkim režimom takozvane “Republike Nagorno-Karabah”, relevantne pravne akcije će biti primenjene protiv tog lica. Što se tiče stranih kompanija i organizacija koje sarađuju sa ilegalnim režimom, oni će biti predmet odgovarajućih akcija u okviru nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Azerbejdžana informiše:

“Ministarstvo inostranih poslova Republike Azerbejdžana bi da podsjeti sve državljane stranih zemalja koji žele da putuju u Nagorno-Karabah i druga okupirana područja Azerbejdžana da su zbog kontinuirane okupacije od strane oružanih snaga Republike Jermenije, ove oblasti privremeno van kontrole Republike Azerbejdžan.

Svaka poseta, bez saglasnosti Republike Azerbejdžan, gore pomenutim teritorijama koje su međunarodno priznate kao sastavni deo Azerbejdžana smatraće se kao kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Azerbejdžana i kao kršenje nacionalnog zakonodavstva, kao i relevantnih norma i principa međunarodnog prava.

Shodno tome, Ministarstvo poziva sve strane državljane da se uzdrže od putovanja u okupirane teritorije i oko regiona Nagorno-Karabah Republike Azerbejdžan.

Ministarstvo podseća da oni koji su putovali u okupirane teritorije, bez prethodnog odobrenja Republike Azerbejdžan, će biti uskraćeni ulazak u Republiku Azerbejdžan “.